Jdi na obsah Jdi na menu
 


Desatero správného zahrádkáře

DESATERO SPRÁVNÉHO ZAHRÁDKÁŘE

-  správný zahrádkář nenechává zahradu zarůst plevelem. Odstraňuje ho tak, aby zamezil jeho šíření a tím také rozmnožování slimáků.

- biologický odpad dává na místa tomu určená. Ostatním odpadem toto místo neznečišťuje

Správný zahrádkář se chová ekologicky.

- místa pro biologický odpad /tzv. skládky u některý kolonii/ zbytečně nerozšiřuje

- NEPÁLÍ škodlivý odpad ani na ohni ani v kamnech

- při horkých dnech a trvajícímu suchu šetří vodou, zalévá konví, nekropí hadicí.

V těchto dnech je ZAKÁZÁNO napouštění bazénů.

Správný zahrádkář se chová ekonomicky.

- je ohleduplný k ostatním zahrádkářům a nepouští nahlas přijímače.

- respektuje nedělní klid. V tento den nepoužívá motorové stroje, např. sekačky, pily.

- nekácí stromy bez předchozího projednání s předsedou svazu.

      - řídí se Občanským zákoníkem , §Nový občanský zákoník nově upravuje v § 1017 vzdálenost pro výsadbu dřevin od společné hranice pozemků takto: „Má-li pro to vlastník pozemku rozumný důvod, může požadovat, aby se soused zdržel sázení stromů v těsné blízkosti společné hranice pozemků, a vysadil-li je nebo nechal-li je vzrůst, aby je odstranil. Nestanoví-li jiný právní předpis nebo neplyne-li z místních zvyklostí něco jiného, platí pro stromy dorůstající obvykle výšky přesahující 3 m jako přípustná vzdálenost od společné hranice pozemků 3 m a pro ostatní stromy 1,5 m“. Toto ustanovení nejde ale použít, je-li na sousedním pozemku les nebo sad, tvoří-li stromy rozhradu, nebo jedná-li se o strom zvlášť chráněný podle jiného právního předpisu".
Není to tedy žádná nepřekročitelná vzdálenost, pokud se sousedé dohodnou, mohou mít stromy či keře klidně i na hranici pozemku nebo těsně vedle ní. Pokud ale k dohodě nedojde, musí se obrátit na soud, který uzná, či neuzná ony rozumné důvody a rozhodne ve věci na základě konkrétní situace.

- se svými sousedy se snaží mezilidsky vycházet, nedělá schválnosti.

- jízdy auty omezí na nezbytně nutné. 

- zahrádky nejsou určené pro zvířata.